Blog Image

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Vi går över till Facebook

Allmänt Posted on Sat, October 10, 2020 17:56:30

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på bloggen.Gustaf Adolfs torg

Allmänt Posted on Thu, June 11, 2020 14:15:00

Mars månad år 1896, Anna och barnen i vagn vid hörnet av Gustaf Adolfs torg och Kyrkogatan i Uddevalla. Hörnan där Uddevalla Saluhall öppnade år 1925. Vem var ägare till Läderhandeln? Bilden (digitalt) finns i UVIhf arkiv. Foto Alban Thorburn.Varvs vy 26 okt. 1978

Allmänt Posted on Tue, June 09, 2020 16:47:05

Ett flygfoto över varvsområdet taget 26 oktober 1978. Vid Sörviks- kajen ligger T/T NANNY nästan färdig för provtur. Frölandsområdet har ännu inte fått några bilfirmor. På varvet hade vi fortfarande framtidstro, när vi nu hade en av världens modernaste var skulle vi väl klara oss. Men det blev inte så.

Jag är glad att vi lyckades rädda Uddevallavarvets bildarkiv kvar i Uddevalla. Det var varvets informationschef N G Olsson som frågade ABF Fotoklubb om vi ville ta hand om arkivet. Svaret från fotoklubben blev ja. Sedan 11 år tillbaka är det Uddevalla Varvs-Och Industrihistoriska förening som administrerar bildarkivet. Vi har hyrt lokal på Lotcen från år 2009 och vår förhoppning är att vi får var kvar där även i fortsättningen.   19 september år 1947

Allmänt Posted on Tue, June 09, 2020 12:54:52

Två bilder från 19 september 1947. Tre fartyg ligger vid Uddevallavarvets kaj och bildtexten nämner att dessa är reparenters. Ett par av fartygen lär vara Thordénare. Bilderna finns i UVIhf arkiv. Fotograf okänd.Arbetarskyddsveteraner medaljerade

Allmänt Posted on Fri, June 05, 2020 18:59:34

Den 18 december 1946 hölls vid Uddevallavarvet      ett möte i arbetsskydds frågor, och därvid föreslogs att man skulle bilda en skyddskommitté. En sådan kom också till stånd och började sitt arbete 1947. Femtonårsjubileum firades med en liten festlighet varvid de av Föreningen för Arbetarskydd instiftade förtjänsttecken utdelades till nitton anställda vid Uddevallavarvet och Skandiaverken vilka samtliga aktivt deltagit i skyddsarbete under mer än tio år. På bilden överlämnar varvets vd Tore Segerdahl medalj samt diplom till Sixten Hansson.

Några av de övriga medaljörerna var: Gustav Andersson, Bertil Becker, Sigfrid Björk, Klas Ederby, Rune Engström, Helge Fjäll, Henry Hansson, Gösta Johansson, K.E. Johansson, Allan Larsson, Gunnar Lyckäng, Sigvard Ohlsson, Åke Willhed,  Åke Holmberg, Sture Ivarsson och Sune Johansson.M/T WANGLI

Allmänt Posted on Thu, June 04, 2020 10:18:10

M/T WANGLI varvsbygge nr. 287 levererades den 5 juni 1975 till beställare Jörgen P Jensen Arendal, Norge. Hon var på 128 400 DWT. Nämnda rederi fick ytterligare fyra fartyg levererat från Uddevalla. WANGLI var ett av 12 tankbåtar av samma typ. Hon var 263,7 m på längden samt 40,8 m på bredden. Farten var 16 knop. Under sitt “liv” fraktade hon åtskilliga laster olja till olika mottagare i världen. WANGLI anlände 16 juli 1995 till Chittagon i Bangladesh för upphuggning. Lite ovanligt, tankfartyg brukar vara i trafik under 25 år och WANGLI hann knappast fylla 20 år.  En stor arbetsplats

Allmänt Posted on Tue, June 02, 2020 15:00:21

Nedläggning av Bohusläns regemente I 17 var definitiv 30 juni 1992. Ceremonin utspelade sig på grusplan bakom regementet där IK Oddevold härskar idag. Men den 17 februari 1989 ställde all som fanns på I 17 upp sig för ”klassfoto”. Alltså den inneliggande årsklassen samt alla anställda skulle förevigas. I 17 var en stor arbetsplats med mellan 300–400 anställda. Vi i ABF Fotoklubb fick den stora äran att dokumentera händelsen. 3 fotografer från fotoklubben brände säkert av ett 100-tal rutor, svartvitt och diabilder. Dessa tre bilder som ni ser här är tagna av Vambola Kallaste.T/T NORSE QUEEN

Allmänt Posted on Sat, May 30, 2020 11:27:11

Uddevallavarvets fartygsbygge nummer 282 T/T NORSE QUEEN på 232 370 DWT levererades 25 april år 1974 efter genomfört provtur. Beställaren var Odd Godager & Co. Oslo. Uddevallavarvet byggde sammanlagt 10 fartyg till nämnda rederi. Första fartyget M/T NORSE LION levererades till Godager 3 december 1953 och den var på 18.950 DWT. Sista fartyget till Godager levererades 18 juni 1976 under namnet T/T NORSEMAN. Förkortningen framför namnet betyder M/T = Motortanker och T/T= Turbintanker.Next »