Blog Image

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Vambolas blogginlägg

Allmänt Posted on Fri, July 19, 2019 18:43:54

Som ni kanske noterat så har det blivit alltmer tunnsått mellan inläggen här på bloggen signerade Vambola Kallaste, som ju annars är vår i särklass flitigaste bloggare.

Det beror på att han ådragit sig en ögonsjukdom som gör att han har stora svårigheter att läsa text i normalt (litet) format.
Vambola är nu under behandling, och detta kommer att fortgå ännu någon månad.

Vad resultatet blir går inte att säga i det här skedet, men vi håller förstås tummarna för att han snart skall vara tillbaka i gammalt gott slag.

Nedan gör han lite reklam för föreningens först utgivna bok Uddevallavarvet 1946-1986.2019 fyller UVIhf 10 år

Allmänt Posted on Sun, June 30, 2019 11:05:18

Att en förening fyller 10 år är inget märkvärdigt, men ändå är det något visst med

Att vår förening Uddevalla Varvs och Industrihistoriska förening uppnår 10- år och har varit aktiv under dessa år med 4-5 arbetsgrupper igång år efter år är storartad.

10- års jubileum planeras av dessa tre styrelseledamöter, nämligen Janne Dahl, Stefan Brännwik samt Bo Larsson. Bilden är taget vid senaste träffen 27 juni på Wessmanska huset. Uddevalla hembyggds förenings lokal.Styrelseledamöter för UVIhf år 2019

Allmänt Posted on Tue, June 11, 2019 14:48:20

Styrelsemöte för Uddevalla Varvs och Industrihistoriska förening hölls måndagen 3 juni ute hos föreningens sekreterare Lilibeth där man efter at ätit en mycket gott lax rätt med tillbehör avhöll vårens sista styrelsemöte . Föreningens styrelse fungerar mycket bra och kloka beslut fattas på varje möte. I år 2019 har styrelsen begåvats med två nya ledamöter nämligen, Erik Lindh kassör och Lars-Göran Larsson suppleant.Ledamöterna från vändter: ordfgörande Janne Dahl, kassör Erik Lindh, sekreterare Lilibeth Gustavsson, vice ordfölrande Bo Larsson, , suppleant Arne Larsson, suooleant Lars-Göran Larsson och ledamot Stefan Brännwik.

Foto Vambola Kallaste.Besök på Landsarkivet

Allmänt Posted on Mon, May 27, 2019 20:57:58

Idag gjorde fyra personer inom Industrigruppen, Vambola Kallaste, Lilibeth Gustavsson, Janne Dahl och Stefan Brännwik, ett inledande besök på Landsarkivet på Polstjärnegatan i Göteborg med anledning av vårt nya bokprojekt om historiken kring de gamla industriföretagen Kampenhofs Bomullsspinneri och Wäfveri, Uddevalla Tändsticksfabrik samt AB Schwartzman & Nordström.
Denna gång handlade det mest bara om att få en uppfattning om vilket material det finns att forska i om dessa företag.
Och det visade sig vara massor…
Så från och med nu och under hösten blir det säkert många resor och arbetstimmar på Landsarkivet, i första hand för Lilibeth och Stefan som agerar “författare”.Varvstur med skärgårdsbåt!

Allmänt Posted on Fri, April 26, 2019 11:36:21

En härlig kombination av kultur och natur i den bohuslänska skärgården!

Mellan kl. 14-15.30 åker du med ut på havet och njuter av Bohusläns vackraste utsikt medan våra guider, Janne Dahl och Vambola Kallaste, berättar kring Uddevallas varvshistoria. Medan ni njuter av kaffe och bulle tar guiden med er på en historisk resa värd att minnas.

Bra att veta!
– Dagstur kl.14-15.30 (1,5h båtresa)
– Inkl. Båttur, guidning, kaffe och bulle.
– Båt: m/s Sunningen
– Fulla rättigheter ombord
– Förboka biljett (senast 18 timmar innan avgång)
– Endast 50 platser bokningsbara. Först till kvarn!

Det blir en tur den 8 maj och en den 4 september. Priset är 185kr.
Boka gärna via hemsidan, skargardsbatarna.comBesök på Proaccess AB

Allmänt Posted on Wed, April 17, 2019 06:00:56

Minnesanteckningar från Industrigruppens besök på Proaccess AB, Kasenabbevägen 9, Uddevalla

2019 04 08

Deltagare: Janne Dahl, Vambola Kallaste, Tommy Karlén, Arne Larsson, Bertil Svanberg, Sven Noord, Stefan Brännwik, Lilibeth Gustavsson (vid pennan)


Proaccess, Quality Solutions of Heightsstartades 2010 av Greger Andersson, Fredrik Nilsson (VD) och Per Rune Andersson. De inser ungefär samtidigt att det finns en växande marknad för arbeten på hög höjd. Nytänket ligger i avancerad repteknik i kombination med hantverkskunskap, dvs du ska både behärska att ta dig upp och ner i rep samtidigt som du utför ett arbete t ex svetsar, målar eller byter något. 2011 omvandlas handelsbolaget till aktiebolag och man flyttar till nuvarande lokaler på gamla varvsområdet. Hyresvärd är Kynningsrud Fastigheter. Lokalen är specialinredd både för visning av säkerhetsutrustning och för utbildning och certifiering i arbeten på hög höjd och/eller trånga utrymmen. Rätt lokal är i sammanhanget en tydlig framgångsfaktor.

I dagsläget har företaget 20-talet anställda, mest timanställda. Omsättningen senaste verksamhetsår är ca 20 mkr. Företaget går med knapp vinst – beroende på behovet att återinvestera varje år.

Största enskilda kund är Borealis i Stenungsund men annan tung industri ökar snabbt. En kommande marknad kan vara betongbroar och vindkraftverksvingar. Företaget ser att ställningar och kranar försvinner alltmer till förmån för arbete i rep. Det är kort etableringstid, enkel förberedelse och snabb ”leverans”. Samtidigt verkar inte branschen vara tillräckligt marknadsförd och möjliga kunder är kanske inte medvetna om dess fördelar.

Säkerhet är A och O! Svensk lagstiftning är luddig och ofullständig och företaget följer därför ett internationellt regelverk kallat SPRAT (= Society of ProfessionalRope Access Technicians). Det har funnits i Sverige i 20 år och har tillsammans med några andra motsvarande regelverk styrt utvecklingen av säkerhet runt arbeten i rep på hög höjd. I Sverige kommer vi inom kort även att få en branchorganisation, där Proaccess som ett av Sveriges ledande höghöjdsföretag är pådrivande. Det seriösa arbetet med säkerhet både internationellt och nationellt är en viktig framgångsfaktor.

Företaget har tre affärsområden. Försäljning av fallskydd och utrustning är ett. Utbildning av andras personal i arbete och säkerhet på tak eller trånga utrymmen är ett annat. Den tredje – och tunga – biten är att utföra arbeten på hög höjd åt framför allt industri- och fastighetsföretag. Det finns mycket jobb på den lokala marknaden men den är så gott som stillastående under perioden december – februari. Det påverkar intäkterna och gör att det är svårt att heltidsanställa duktiga klättrare med bra utbildning och erfarenhet.

Utbildning för anställning hos Proaccess sker i enlighet med SPRAT:s regelverk och är uppdelad i tre stadier. 1:an föregås av en veckas intensiv utbildning på plats i Proaccess lokaler och avslutas med certifiering av oberoende examinator. Du får då utföra enklare arbeten med repteknik. Om du efter det under minst sex månader arbetar minst 500 timmar (effektiv tid enligt loggbok) kan du gå vidare till 2:an. Där får du under ytterligare 1 vecka utbildning i ProAccess lokaler och avslutar även här med certifiering. Nu får du utföra arbeten som är lite mer avancerade på hög höjd och även ta visst arbetsplatsansvar. 3:an, som är högsta nivå, är ytterligare påbyggnad i säkerhet och ansvar. På Proaccess finns sex personer med 3:ans kompetens. Omcertifiering av klättrare på alla nivåer sker vart tredje år.

Huvudansvarig på en arbetsplats är alltid en 3:a. Ingaarbeten får påbörjas utan dennes godkännande. Klättraren är fast i två semistatiska rep, som båda tål 2,2 ton, och bär sele med specialutrustning. Under själva arbetet sitter man på en bräda för att avlasta kroppen. Alla verktyg och redskap är säkrade men området runt själva arbetsplatsen spärras ändå av. Största faran är vassa kanter och skav. Proaccess har hittills inte drabbats av några svåra arbetsplatsolyckor men incidenter har förekommit – mest föremål som tappats eller att personer utifrån passerat avspärrningar. Ytterligare en framgångsfaktor är hur man lyckas lägga upp och genomföra projekt utan att ge avkall på de stränga säkerhetskraven.

Besöket på Proaccess avslutas med ett besök i den rymliga lokalen där vi får se (dock inte pröva!) diverse linor och selar avsedda för en mängd olika situationer. Där finns förutom ställningar, trappor, telfrar och sluttande tak också ett slutet utrymme, som kan rökfyllas, samt en jättestor tank. Lokalen lär vara unik i Sverige.KRAFTIG BRAND i en liten byggnad

Allmänt Posted on Mon, April 15, 2019 19:50:56

På måndag em. vid 15.30 tiden i dag den 15 april började det att brinna på Kasen i Uddevalla (gamla varvsområdet). Av en tillfällighet såg jag röken och skyndade mig ner mot Kynningsruds domäner. Det var forna färgförrådet som hade fattat eld.

Någon bland publiken påstod att det var en plastfirma som hyrde lokalen för sina verksamhet och kemikalier?

Det verkade att räddningstjänsten lät byggnaden brinna ner.
Sista bilden i serien är taget 13 april 2008.
Samtliga bilder är tagna av Vambola Kallaste.Det blåste friska vindar

Allmänt Posted on Sat, March 23, 2019 16:21:29

Lördagen 23 mars år 2019 blåste det friska vindar i Uddevalla. De fem Nordiska flaggorna vid Bohusläns museum vajade friskt för vinden. Kan det ha berott på att Uddevalla Varvs och Industrihistoriska föreningens tre medlemmar, Janne Dahl, Stefan Brännwik och Cissi Ahlsen signerade sin bok ”Musiklivet i Uddevalla” på Hallmans bokhandel.

Det är en bok som beskriver ett av världens mest gemensamma språk,, nämligen musiken ljuds historia i Uddevalla från år 1925 till 2018..

Boken år på 320 sidor samt i A4 format. Ja, det finns all anledning att flagga för den, och dessutom är den gjord av tre föreningens medlemmar, givetvis i privat regi, men ändå tycker vi övriga i föreningen att det är ett fantastiskt arbete so har tagit två år att genomföra.Next »