På kv. Zachau i Uddevalla har byggverksamheten startat med att den långa ekonomibyggnaden mot Agnebergsgatan har rivits. Uddevallahem skall bygga ett nytt hyreshus i sydvästra delen av kvarteret. På övre bilden ser man den långa byggnaden och på bilden nederst syns containrar som skall till tippen med rivningsmaterial. Övre bilden är taget 1 januari samt nedre 15 januari i år.