17 februari år 2007, alltså för 13 år sedan började rivningen av Uddevalla- varvets stapelbäddar 2:an och 3:an med att den kvarvarande bäddporten restes för att brännas isär. För detta erfordrades tre stora tungbärgare samt en kraftig grävmaskin. Firman som åtog sig arbetet att riva hade ett svårt arbete framför sig. Även utrustningskajerna och piren skulle bort.

Jag var och fotograferade rivningen med jämna mellanrum och tyckte det var mycket tråkigt att se rivningen. Jag arbetat på varvet nästan 28 år.