M/T OKTELLA byggdes på Uddevallavarvet och levererades till rederi AB Oktetten, Stockholm den 18 februari 1982. Därefter har fartyget haft ett flertal olika namn År 1986 fick hon namnet PETRUSKALD. År 1004 åter ett nytt namn SERVEROMORSK och därefter år 2008 namnet PROVIDENCE. Vidare öde okänt. OKTELLA hade byggnadsnummer 313.