Uddevallavarvet. På övre bilden ser man stapelbädd 3 på Kasen där ett av varvets
många tankfartyg snart är klar för sjösättning. Fartyget med bygg nr 178 är på 42.400 DWT, kölsträcktes 21 april 1958, sjösattes 12 december samma år och levererades 29 april 1959. Be-ställaren var Trinity Navigator Corp. Monrovia. Av liknande fartygstyp byggdes ytterligare 5.
Här följer lite fakta om fartyget: Längd 220,5 m, bredd 29,57 m, djupgående 11,15 m. Total lastvolym 56.000 kubik m. Bygge nr. 178 gjorde 17.8 knop fullastat.