17 mars år 1967 sjösattes Uddevallavarvets bygge nr 279 från 3:ans bädd på Kasen i Uddevalla. Vid sjösättningar fick alla varvsanställda en stunds ledighet för att beundra nybygget som gled ner i Kasen- buktens kalla vatten. Åskå -darna fick även lyssna på god musik som framfördes av I 17 musikanter.
Hon levererades 30 juni 1967 till beställaren Wilh. Willhelmsen rederi i Oslo.
M/S TIRRANNA var på 12.400 DWT och var den sista av fyra liknande fartyg som byggdes för samma beställare. Foto Rune Nilsson.