Föreningens ordförande Janne Dahl i unga år.

Udevalla Varvs- och Industrihistoriska förening bjuder in alla medlemmar till årsmöte måndagen 16 mars kl. 18.00 i föreningens lokal på Kungsgatan 30 vån. 3 i Uddevalla

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter mötet, fika och filmvisning av föreningens nya Filmgrupp.

Kallelse till årsmötet var med i Medlemsinformationen ni fick i slutet av februari.

Föreningens ordförande en hel del år senare.