Uddevallavarvets fartygsbygge nummer 282 T/T NORSE QUEEN på 232 370 DWT levererades 25 april år 1974 efter genomfört provtur. Beställaren var Odd Godager & Co. Oslo. Uddevallavarvet byggde sammanlagt 10 fartyg till nämnda rederi. Första fartyget M/T NORSE LION levererades till Godager 3 december 1953 och den var på 18.950 DWT. Sista fartyget till Godager levererades 18 juni 1976 under namnet T/T NORSEMAN. Förkortningen framför namnet betyder M/T = Motortanker och T/T= Turbintanker.