Blog Image

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Varvs vy 26 okt. 1978

Allmänt Posted on Tue, June 09, 2020 16:47:05

Ett flygfoto över varvsområdet taget 26 oktober 1978. Vid Sörviks- kajen ligger T/T NANNY nästan färdig för provtur. Frölandsområdet har ännu inte fått några bilfirmor. På varvet hade vi fortfarande framtidstro, när vi nu hade en av världens modernaste var skulle vi väl klara oss. Men det blev inte så.

Jag är glad att vi lyckades rädda Uddevallavarvets bildarkiv kvar i Uddevalla. Det var varvets informationschef N G Olsson som frågade ABF Fotoklubb om vi ville ta hand om arkivet. Svaret från fotoklubben blev ja. Sedan 11 år tillbaka är det Uddevalla Varvs-Och Industrihistoriska förening som administrerar bildarkivet. Vi har hyrt lokal på Lotcen från år 2009 och vår förhoppning är att vi får var kvar där även i fortsättningen.   19 september år 1947

Allmänt Posted on Tue, June 09, 2020 12:54:52

Två bilder från 19 september 1947. Tre fartyg ligger vid Uddevallavarvets kaj och bildtexten nämner att dessa är reparenters. Ett par av fartygen lär vara Thordénare. Bilderna finns i UVIhf arkiv. Fotograf okänd.