Två bilder från 19 september 1947. Tre fartyg ligger vid Uddevallavarvets kaj och bildtexten nämner att dessa är reparenters. Ett par av fartygen lär vara Thordénare. Bilderna finns i UVIhf arkiv. Fotograf okänd.