Blog Image

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Kampenhofs “logga”

Allmänt Posted on Sun, October 13, 2019 15:39:55

Även i gamla tider hade varje företag en egen logotype 

Här är tex Kampenhofs Bomullsspinneri & Wäfveri AB:s logga. Den togs fram av disponenten Robert W. Bley redan år 1858, dvs det år fabriken kom igång med sin tillverkning.Besök på Mikael Kochs gård Vågsäter

Allmänt Posted on Thu, October 10, 2019 17:58:04

Föreningsmedlemmarna Lilibeth, Janne, Sven, Bertil, Lars-Göran, Owe och Stefan, som är engagerade i vår kommande bok “Mötet, Stickan och Tiger”, gjorde idag ett högintressant besök på rubricerad gård. Den ägdes en gång av den mest framstående av Kampenhof-fabrikens grundare, Majoren och Riddaren Mikael Koch. Vår guide Kerstin Sandell, ordförande i Södra Valbo Hembygdsförening, visade sig vara utomordentligt väl påläst i ämnet. Vad som dessutom var extra roligt var att sonsonsonsonen till Mikael Koch, den kände f.d. handbollsspelaren i UHK, RIK och Landslaget Michael Koch med fru Gundel också var med. Vi fick massor av material med oss hem att jobba med.

Gravplatsen vid Viksjön
Gundel och Michael Koch vid Michaels farfarsfarfars grav.
Alla deltagarna samlade vid gravplatsen med vår guide Kerstin Sandell längst till höger.
Vattenfallet vid mangårdsbyggnaden. Byggnaden revs dock redan på 1930-talet


Konsert på bronslur i Uddevalla kyrka

Allmänt Posted on Wed, October 09, 2019 14:31:34

Janne Dahl och undertecknad besökte i kyrkan på onsdagen vid en liten lunchkonsert med uddevallasonen, trombonisten Christer Torgé, samt organisten Birgitta Brodén. Luren lär vara mellan 350 och 400 år gammal, men tonen (enbart naturtoner) var överraskande vacker. Christer, som ni kan läsa om i vår bok “Musiklivet i Uddevalla”, bor sedan länge i Stockholm, men hälsar gärna på i hemstaden Uddevalla då och då. På sommaren bor han vidare i stugan på Orust.Konsert med Sylvia Vrethammar

Uncategorised Posted on Tue, October 08, 2019 15:42:03

Redaktionsgruppen för boken “Musiklivet i Uddevalla” närvarade förstås vid Sylvia Vrethammars konsert på Östraboteatern i lördags.

Sylvia, som är född i Uddevalla, intervjuades våren 2018 av Stefan Brännwik, och hon har ett eget avsnitt i boken.

Här syns hon tillsammans med Janne Dahl efter konserten, och Janne ser ju inte ut att vantrivas…

Janne Dahl och Sylvia Vrethammar


Arne Larsson död

Uncategorised Posted on Tue, October 08, 2019 09:46:34

Vi får tyvärr informera om att förenings- och styrelsemedlemmen Arne Larsson nyligen dog efter en tids sjukdom. Arne hade ett långt yrkesliv bakom sig som konstruktör, dels vid Uddevallavarvet, dels vid Fartygskonstruktioner AB. Begravningen sker den 25 oktober.

Arne Larsson


Studiebesök på Wågsäter

Uncategorised Posted on Tue, October 08, 2019 07:55:15

Som ett led i vårt pågående projekt att skriva en djuplodande bok (den kommer att bli på över 300 sidor) om tre mycket betydelsefulla gamla Uddevallaföretag, kommer vi i bokprojektgruppen att nu på torsdag den 10 oktober göra ett guidat besök på Majoren och Riddaren Mikael Kochs gård Wågsäter i Valbo Ryr. Mikael Koch var den, jämte Robert Bley och Nils Sirenius, som tog initiativet till grundandet av Kampenhofs Bomullsspinneri och Wäfveri Aktiebolag som existerade i staden i nästan hundra år, mellan 1856 och 1954. De två andra företag vi skriver om är f.ö. Tändsticksfabriken och AB Schwartzman & Nordström.Besök på PreCise AB

Uncategorised Posted on Sun, October 06, 2019 19:22:07

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening

Minnesanteckningar från Industrigruppens besök på Precise AB, Lillesjö industriområde, Uddevalla 

2019 09 23

Deltagare: Janne Dahl, Tommy Karlén, Ove Skogsberg, Sven Noord, Stefan Brännwik, Lilibeth Gustavsson

Företaget startas 1989 av Roland Karlsson under namnet Svetsteknik AB. Den första lokalen hyr Roland på Kuröds industriområde. När den är urvuxen flyttar han till en lokal på Kasens industriområde. Så småningom blir även den för liten men då råkar en passande lokal på Lillesjö bli till salu och Roland slår till och blir samtidigt fastighetsägare. Byggnaden kändes onödigt stor just då och fastigheten styckas senare upp. Företaget heter sedan 2017 PreCise AB. Huvudverksamheten är nu högautomatiserad skärning, bockning och övrig bearbetning av detaljer i plåt. Svetsning sysslar företaget däremot inte längre med.  Ägar-strukturen är oförändrad.

Vi träffar Pär Noord, som jobbar med produktion/affärsutveckling och har varit med i företaget sedan 2010. Med en målinriktad plan och engagerade medarbetare har företaget vänt ett tämligen skakigt och osystematiskt hantverk till en högt automatiserad industri med långt drivet kundfocus. Ledorden i företaget i dag är Cut Steel, Cut Time, Cut Cost och i de orden ligger förklaringen till företagets stora framgångar de senaste åren.

Helt klart är det automation och unika logistiklösningar, som är företagets framgångsfaktorer. Omsättningen har gått från 36 mkr år 2010 till 120 mkr år 2018. Företaget återinvesterar vinstmedel och satte senaste två åren in ca 40 mkr i nya lasermaskiner och en 200 ton tung

kantpress som kan hantera 10,4 m långa arbetsstycken med en presskraft på 1.250 ton.

Att Precise förutom att skära stål även minskar ledtiderna betyder inte att de springer fortare utan att de besparar sin kund tid genom att leverera exakt det kunden behöver vid rätt tidpunkt. Det bygger på kundens medverkan i att bestämma vad dags-/veckobehovet är. På överenskommen tid får PreCise in kundens order, som översätts till en produktionsplan och går in en helautomatisk process. Kundanpassade leveranser går dagligen från företaget. Både PreCise och kund slipper lagerhållning och bägge parter minskar sina omkostnader. 

PreCise är därmed lika mycket ett logistikföretag som ett verkstads- företag. Man levererar helt anpassat till kundens behov, och dessutom gärna rakt in i dennes produktion.

Utvecklingen i branschen har gått snabbt de senaste åren. Pris är inget avgörandekonkurrensmedel men det är ledtid och leveranssäkerhet. PreCise producerar bara kundens behov och har ingen framförhållning eller eget lager. En viss överkapacitet i maskinparken krävs för att klara toppar. En vanlig vecka innebär utleverans av ca 100.000 artiklar totalt. 

Man förbrukar totalt ca 7000 ton plåt/år

Plåten kommer från SSAB i jättelika, tunga paket. Dessa går in i ett automtiskt lagersystem där lasermaskinerna kan ”beställa” sitt behov, som i sin tur bygger på dagens produktionsplan. Ur plåten skärs sedan de bitar, som ska fram. Skärningen sker med gas, laser eller plasma. Återstoden av plåten – ett skelett – går till återvinning. Bearbetning som t ex bockning sker vid andra stationer innan detaljen packas för vidare befordran till kund. Eventuell efterbehandling går till underentreprenörer. Tunnplåt (1-20 mm) skiljs i tillverkning från grovplåt (21-300 mm). En man sköter på egen hand upp till 3 maskiner. 

Arbetsuppgifterna roteras dels för att bredda kompetensen, dels för att säkra produktion vid ev. sjukfrånvaro. 

Företaget upplever inga speciella arbetsmiljöproblem. Tack vare väl inkapslade skär- och bockningsmaskiner, industrirobotar etc är ljudnivån relativt låg i lokalerna. Skadefrekvensen är låg men inom skyddsområdet finns alltid förbättringspotential. 25 man (inga kvinnor) arbetar i produktionen och medelåldern ligger mellan 25 och 30 år. Administrationen sysselsätter 4,5 personer.

Största kunden är Volvo Buss, som tar ca 30% av produktionen. Andra stora kunder är JOAB och Engcon. PreCise har fortfarande viss outnyttjad kapacitet och söker fler stora kunder.

Besöket avslutas med en rundvandring i produktionen. Vambolas blogginlägg

Allmänt Posted on Fri, July 19, 2019 18:43:54

Som ni kanske noterat så har det blivit alltmer tunnsått mellan inläggen här på bloggen signerade Vambola Kallaste, som ju annars är vår i särklass flitigaste bloggare.

Det beror på att han ådragit sig en ögonsjukdom som gör att han har stora svårigheter att läsa text i normalt (litet) format.
Vambola är nu under behandling, och detta kommer att fortgå ännu någon månad.

Vad resultatet blir går inte att säga i det här skedet, men vi håller förstås tummarna för att han snart skall vara tillbaka i gammalt gott slag.

Nedan gör han lite reklam för föreningens först utgivna bok Uddevallavarvet 1946-1986.Next »