Blog Image

Uddevalla Industriblogg

Om Uddevalla Industriblogg

Ett informations- och diskussionsforum för Uddevallas tillverkningsindustri och industrihistoria inom ramen för Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening.
Hemsidan

Vår e-postadress: info@uddevallaindustrihistoriska.se

Bygge nr. 279 M/S TIRRANNA

Uncategorised Posted on Mon, March 09, 2020 10:16:28
17 mars år 1967 sjösattes Uddevallavarvets bygge nr 279 från 3:ans bädd på Kasen i Uddevalla. Vid sjösättningar fick alla varvsanställda en stunds ledighet för att beundra nybygget som gled ner i Kasen- buktens kalla vatten. Åskå -darna fick även lyssna på god musik som framfördes av I 17 musikanter.
Hon levererades 30 juni 1967 till beställaren Wilh. Willhelmsen rederi i Oslo.
M/S TIRRANNA var på 12.400 DWT och var den sista av fyra liknande fartyg som byggdes för samma beställare. Foto Rune Nilsson.


Företagsbesök på Allmogehus

Uncategorised Posted on Wed, February 12, 2020 16:18:45

På bilden från vänster Bertil Svanberg, Ove Skogsberg, Lilibeth Gustavsson, Tommy Karlén, Janne Dahl, Sven Noord och Stefan Brännwik. Foto VK.

Måndagen 10 februari gjorde Uddevalla Varvs och Industrihistoriska förenings Industrigrupp ett besök hos Allmogehus på Lillesjö industri område för att kolla vad som har hänt sedan föregående besk för 5 år sedan. Den korrigerade reportaget finns att läsa på föreningens hemsida. Klicka in dig på Uddevalla Varvs och Industrihistoriska förening och därefter på Industrier på vänster sida. Därefter på Företag åren 1950 – 2000 näst högst upp i raden med industrier. Klicka på Allmogehus samt längst ner på sidan öppna. Därefter bör du ha fått upp sidan med Stefans skrift. Den kanske ligger under sidan du har framme. Produktionschefen Willy Pettersson guidade och berättade om företagets historia för besökarna.

Företaget har fullt upp att göra och ett av projekten är fyravåningshus intill Libanon på I 17 gamla område.

Produktionschefen och delägare Willy Pettersson.
Pågående bygge intill Libanon intill I 17 gamla område. Ett hyreshus på fyra våningar.